Pronunciation

I. MỤC TIÊU:

 • Sửa được lỗi phát âm, phát âm chuẩn 44 âm trong tiếng Anh, nhìn phiên âm đọc chuẩn hoặc nhìn từ có thể đoán được 80% cách đọc.
 • Biết cách đọc nhanh mà không quên âm cuối, biết cách ngắt từ, ngắt câu và nói 1 câu 1 đoạn có ngữ điệu.
 • Cải thiện được trọng âm và ngữ điệu

II. ĐỐI TƯỢNG

   Học viên có trình độ từ Tiền Trung Cấp trở lên

III. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Phonetic Symbols (Ký hiệu phiên âm)
 • Word stress (Trọng âm từ)
 • Sentence stress (Trọng âm câu)
 • Ending sound (Âm cuối)
 • Sound linking (Nối âm)

1. Thực hành luyện cơ miệng dẻo:

 • Bài tập Thổi hơi qua miệng.
 • Bài tập Cơ môi với mặt hình cá.
 • Bài tập Cơ lưỡi.
 • Bài tập cho cổ họng.

2. Phát âm chuẩn 44 âm tiết trong bảng phiên âm quốc tế IPA

Part 1: Phát âm các âm đơn 

 • Unit 1: How to pronounce “cat”
 • Unit 2: How to pronounce /ɑ:/
 • Unit 3: How to pronounce /ai/
 • Unit 4: How to pronounce /aʊ/
 • Unit 5: How to pronounce /ʌ/
 • Unit 6: Pronounce /ɜː(r)/
 • Unit 7: Pronounce /ɔɪ/
 • Unit 8: Pronounce /ɔː/
 • Unit 9: Pronounce /l/
 • Unit 10: Pronounce /r/
 • Unit 11: Pronounce /h/
 • Unit 12: Pronounce /y/
 • Unit 13: Pronounce /w/ Unit 14: Pronounce /m

Part 2: Phân biệt các cặp âm giống nhau

 • Unit 1: Cách phát âm /u:/ và /ʊ/
 • Unit 2: Phân biệt cặp âm /p/ & /b/
 • Unit 3: Phân biệt cặp âm /t/ & /d/
 • Unit 4: Phân biệt cặp âm /k/ & /g/
 • Unit 5: Phân biệt cặp âm /f/ & /v/
 • Unit 6: Phân biệt cặp âm /θ/ & / ð/
 • Unit 7: Phân biệt cặp âm /s/ & /z/
 • Unit 8: Phân biệt cặp âm /ʃ/ & /ʒ/ Unit 9: Phân biệt cặp âm /tʃ/ & /dʒ/

3. Trọng âm, ngữ điệu và nối âm.

 • Unit 1: Hiện tượng nối âm với Shoulda – Woulda
 • Unit 2: Intonation in questions – How to say “Are you okay?” in American English?

4. Nâng cao kỹ năng phát âm

 • Unit 1: Minimal pairs
 • Unit 2: Accent reduction: For, at, to, them

IV. CẤU TRÚC KHÓA HỌC:

 • Khóa học kéo dài 12 tuần
 • Thời gian học: 2 buổi/ tuần (1.5h/buổi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0903110442