Category Archives: TOEIC

TOEIC Level 3

I. ĐỐI TƯỢNG: Học viên có trình độ tiếng Anh cao cấp, cần đạt được số điểm trện 750 điểm. II. MỤC TIÊU Khóa học chú trọng nâng cao 2 kỹ năng NGHE và ĐỌC cho học viên III. NỘI DUNG KHÓA HỌC Nghe: Mỗi phần trong số 4 phần nghe đòi hỏi một phương […]

TOEIC Level 2

I. ĐỐI TƯỢNG: Học viên có trình độ tiếng Anh từ Tiền-Trung trở lên cần đạt được số điểm từ 550 đến 700 điểm. II. MỤC TIÊU Khóa học chú trọng nâng cao 2 kỹ năng NGHE và ĐỌC cho học viên III. NỘI DUNG KHÓA HỌC Nghe: Mỗi phần trong số 4 phần nghe […]

TOEIC Level 1

I. ĐỐI TƯỢNG: Học viên có trình độ tiếng Anh từ sơ cấp đến Tiền-Trung cấp, cần đạt được số điểm từ 400 đến 550 điểm. II. MỤC TIÊU Khóa học chú trọng nâng cao 2 kỹ năng NGHE và ĐỌC cho học viên III. NỘI DUNG KHÓA HỌC Nghe: Mỗi phần trong số 4 […]

Gọi 0903110442