Category Archives: IELTS

IELTS 3

I. MỤC TIÊU: Cải thiện 4 kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nói và viết để đạt từ 7.0 trở lên Cung cấp đầy đủ các kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi. II. NỘI DUNG KHÓA HỌC: Khóa học sẽ tập trung vào 4 kỹ năng: Nghe: Hướng dẫn trả lời những dạng […]

IELTS 2

I. MỤC TIÊU: Cải thiện 4 kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nói và viết để đạt từ 5.5 đến 6.5 Cung cấp đầy đủ các kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi. II. NỘI DUNG KHÓA HỌC: Khóa học sẽ tập trung vào 4 kỹ năng: Nghe: Hướng dẫn trả lời những dạng […]

IELTS 1

I. MỤC TIÊU: Cải thiện 4 kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nói và viết để đạt từ 4.5 đến 5.5 Cung cấp đầy đủ các kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi. II. NỘI DUNG KHÓA HỌC: Khóa học sẽ tập trung vào 4 kỹ năng: Nghe: Hướng dẫn trả lời những dạng […]

Gọi 0903110442