Business Correspondence

I. MỤC TIÊU:

Giao tiếp hiệu quả qua thư từ trong kinh doanh, trong giao tiếp quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG

   Những học viên có trình độ tiếng Anh từ Tiền Trung Cấp trở lên

III. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Business Correspondence 1

 • Tổng quan về thư tín thương mại trong tiếng Anh (cấu trúc và các từ ngữ hay sử dụng)
 • Thư giấy, thư điện tử (email)
 • Viết CV
 • Đơn xin việc

Business Correspondence 2

 • Chuyên đề 1: Thư tín giao dịch: Inquiry, Offer, Quotation
 • Chuyên đề 2: Thư tín trong soạn Order, Purchase Order.
 • Chuyên đề 3: Thư tín trong khiếu nạ
 • Chuyên đề 4: Thư báo (memo)
 • Chuyên đề 5: Báo cáo

IV. CẤU TRÚC KHÓA HỌC:

 • Khóa học kéo dài 12 tuần
 • Thời gian học: 2 buổi/ tuần (1.5h/buổi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0903110442